dancingonline.dk

Privatlivspolitik for Dancing On Line cvr. 31356091
jævnfør Persondataloven for EU pr. 25. Maj 2018
DATAANSVARLIG:

Dancing On LineHVILKE PERSONLIGE DATA INDSAMLER VI-OG MED HVILKET FORMÅL?

Ved indmeldelse i Dancing On Line, skal fødselsdag, navn, bopæl,

tlf., E-mail samt hvilKet hold man danser på, oplyses.


Overstående data bruges rent administrativt, E-mail-adresse

bruges mhp udsendelse af diverse informationer.
MEDIER:

Billeder taget i forbindelse med dans, opvisning, events m.m. vil

blive brugt på hjemmesiden, foreningens Facebook-profil, samt

i sjældne tilfælde i forbindelse med reklame for Dancing On Line.KONTAKTINFORMATIONER PÅ HJEMMESIDEN:'

For brugere som kontakter os via vores websted eller gennem vores kontaktformular,

gemmes der personlige informationer som gives til os.

Når Dancing On Line har handlet på henvendelsen, slettes informationen igen.


For brugere som kontakter os via vores Facebook-profil, gemmes

den personlige information som gives til os.

Denne information slettes ikke igen.HVOR LÆNGE GEMMER VI PERSONLIGE DATA?

Personlige data, modtaget direkte fra medlemmet, gemmes

så længe man er medlem af Dancing On Line, plus 5 år

efter opsigelse af medlemskab, da bogføringslovens regler

stiller krav til dette.VIDERESENDELSE AF DATA - OG HVEM HAR ADGANG TIL DISSE OPLYSNINGER?


Vi har ingen aftale med tredjeparts modtagere, udover Odsherred kommune,

og videresender derfor aldrig personlige oplysninger.


Vi videregiver kun oplysninger til offentlige myndigheder hvis det bliver påkrævet.HVORDAN BESKYTTER VI PERSONLIGE DATA?

Vi videresender ikke personlige data til tredjepart.


Kun bestyrelse samt instruktører har adgang til medlemslisten med personlige data.


Ved videresendelse af information via mail sendes altid

som "Bcc" BlindCarbonCopy ( blind-kopi).

Modtagerne, som står i "Bbc"-feltet kan IKKE

se de øvrige modtagere.


HVILKE DATA BEHANDLERE BENYTTER VI?

De oplyste personoplysninger behandles af:


Hjemmeside: One.com


Facebook profil: Facebook


Kontigentbetaling: Danske Bank.