Privatlivspolitik

Privatlivspolitik
Skrevet den . 25 Maj. 2018
Privatlivspolitik for Dancing On Line jævnfør Persondataloven for EU pr. 25. maj 2018.
Dataansvarlig.
Dancing On Line


www.dancingonline.dk
 

Hvilke personlige data indsamler vi – og med hvilket formål?
Ved indmeldelse i Dancing on line skal fødselsdag, navn, bopæl, tlf., E-mail samt hvilke(t) hold man danser på, oplyses.


Ovenstående data bruges rent administrativt i forbindelse med bankoverførsel samt E-mail-adresse bruges mhp udsendelse af diverse informationer.

Medier.
Billeder taget i forbindelse med dans, opvisning, events m.m. vil blive brugt på hjemmesiden, foreningens Facebook-profil samt kan i sjældne tilfælde blive brugt i forbindelse med reklame for Dancing On Line.


For brugere som kontakter os via vores Facebook-side, gemmes den personlige information som gives til os. Denne information slettes ikke igen.


Hvor længe gemmer vi personlige data?
Personlige data, modtaget direkte fra medlemmet, gemmes så længe man er medlem af Dancin On Line + 5 år efter opsigelse af medlemskab, da bogføringslovens regler stiller krav til dette.

 

Videresendelse af data – og hvem har adgang til disse oplysninger?
Vi har ingen aftale med tredjepartsmodtagere, udover Odsherred Kommune ,  og videresender derfor aldrig personlige oplysninger.

 

Vi videregiver kun oplysninger til  offentlige myndigheder hvis det bliver påkrævet.

 

Hvordan beskytter vi personlige data?
Vi videresender ikke personlige data til tredjepart.

 

Kun medlemssekretær, bestyrelse samt instruktører har adgang til medlemslisten med personlige data.

 

Ved udsendelse af information via mail sendes altid som “Bcc” BlindCarbonCopy (blind-kopi). Modtagerne, som står i “Bcc“-feltet kan IKKE se de øvrige modtagere.

 

Hvilke databehandlere benytter vi?
De oplyste personoplysninger behandles af:

Hjemmesiden: Qsite.

Facebookprofil: Facebook.

Kontingentbetaling : Danske Bank.


Mailprogrammer: Yahoomail, Outlook, Gmail, Hotmail.